OsastotTarvikkeetTiivisteetPalkeetSuojapalkeet

Suojapalkeet

Suojapalkeilla suojellaan liikkuvia osia lialta, pölyltä ja muulta vierasaineelta. Esimerkiksi hydraulisylinterit ja ruuvit hyötyvät suojapalkeen käytöstä ja mekanismi saa toimia puhtaana. Puhtaana toimiva laite kuluu vähemmän ja laitteen toiminnallisuus on paremmin turvattu. Suojapalje suunnitellaan kohteeseen sopivaksi ja palje on hyvin räätälöitävissä mitä erilaisimpiin kohteisiin.

Palkeen suunnittelua varten tarvitaan tietoa käyttökohteesta:

 • Palkeen mitat (piirustus, jos olemassa. Voit myös hyödyntää ohessa olevaa suojapalkeen mittapiirustusta)
 • Toimintalämpötila ja mahdolliset väliaineet
 • Palkeen asennusasento
 • Onko palje päälleasennettava (halkaistava)?
 • Olosuhdetiedot:
  • Onko oletettavissa mahdollista hankausta?
  • Pöly- ja vesitiiveysvaatimukset?
  • Liikenopeudet

Paljetiedustelua varten kannattaa kerätä edellä mainitut lähtötiedot niin kattavasti, kuin mahdollista, ja olla yhteydessä Teknomaan. Voit hyödyntää myös tuote-esitteessä olevaa mittapiirustusta suojapalkeelle. Suunnitellaan tai valitaan yhdessä kohteeseesi parhaiten soveltuva paljeratkaisu.