TuotteetTarvikkeetTiivisteetPalkeetPutkipalkeet

Putkipalkeet

Putkipalkeilla kompensoidaan putkiston liikkeitä, paineiskuja ja mahdollisia asennuksen rajapintojen epäjatkuvuuskohtia. Putkipalje koostuu yleensä metallisista laipoista, joiden välissä on kuminen tai joissain tapauksissa metallinen jousto-osa.

Palkeen valintaa varten tarvitaan tietoa käyttökohteesta:

  • Palkeen mitat: laipan tiedot, palkeen pituus, putken koko
  • Toimintalämpötila ja väliaineet
  • Putkistopaine

Paljetiedustelua varten kannattaa kerätä edellä mainitut lähtötiedot niin kattavasti, kuin mahdollista, ja olla yhteydessä Teknomaan. Valitaan yhdessä kohteeseesi parhaiten soveltuva paljeratkaisu.