TuotteetTarvikkeetTiivisteetPalkeetKanavapalkeet

Kanavapalkeet

Kanavapalkeita käytetään kanavistojen liikkeiden kompensointiin ja kanaviston eri osien toisiinsa liittämiseen. Palkeen avulla kanavan eri osien keskinäinen linjaus voi olla epätarkempi ja palje kompensoi kanaviston liikkeet ja tärinät. Kanavapalje suunnitellaan kohteeseen sopivaksi ja palje on hyvin räätälöitävissä mitä erilaisimpiin kohteisiin. Tarvittaessa palje voi olla myös eristetty (bolsteroitu), kuten oheisessa poikkileikkauksessa. Tällöin korkeat / matalat lämpötilat eivät vaikuta kanavan ulkopuolisiin rakenteisiin, eikä palkeen uloimpiin kerroksiin.

Palkeen suunnittelua varten tarvitaan tietoa käyttökohteesta:

  • Palkeen mitat (piirustus, jos olemassa)
  • Toimintalämpötila ja mahdolliset väliaineet
  • Palkeen asennusasento
  • Olosuhdetiedot:
    • Onko oletettavissa mahdollista hankausta?
    • Pöly- ja vesitiiveysvaatimukset?

Paljetiedustelua varten kannattaa kerätä edellä mainitut lähtötiedot niin kattavasti, kuin mahdollista, ja olla yhteydessä Teknomaan. Suunnitellaan yhdessä kohteeseesi parhaiten soveltuva paljeratkaisu.