TuotteetProsessinesteetLeikkuunesteiden vaihto ja ylläpito

Leikkuu­nesteiden vaihto ja ylläpito

Leikkuunesteiden vaihto ja ylläpito vaikuttavat moneen asiaan ja siksi niihin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.

Vesisekoitteisten leikkuu- ja hiontanesteiden käyttöpitoisuuksissa ja jälkitäytössä tulee noudattaa valmistajan pitoisuussuosituksia. Riippuen työstöstä ja työstettävästä materiaalista, käyttöpitoisuus vaihtelee yleensä 4 – 12 prosentin välillä. Oikealla pitoisuudella saavutetaan hyvä työstölaatu sekä optimoidaan nesteen käyttöikä. Jos pitoisuus on liian korkea tai alhainen, syntyy ongelmia. Liian korkea pitoisuus tuottaa työstössä tahmaisuutta, savua ja sumuuntumista, joista voi seurata allergioita koneenkäyttäjälle tai muita ongelmia. Samoin leikkuunesteen kulutus kasvaa ja sen myötä kustannukset. Liian alhaiset pitoisuudet puolestaan aiheuttavat työkalujen kulumista, voiteluongelmia, korroosiota sekä mikrobiongelmia, eli bakteerien, homeiden ja sienien muodostumista.

Nesteen pilaantuessa, leikkuunestettä joudutaan vaihtamaan tavallista useammin, jolloin jätekustannukset nousevat. Käytetty leikkuuneste on ongelmajätettä, jonka hävittäminen on kallista ja lisäksi säiliöiden alkutäytössä kuluu enemmän konsentraattia. Neste voidaan joutua vaihtamaan esimerkiksi kolmen kuukauden välein, kun normaali vaihtoväli olisi kerran vuodessa. Huonosti hoidetussa ylläpidossa nestekustannukset voivat olla 2–4 -kertaiset hyvin hoidettuun nesteylläpitoon verrattuna.

Kun neste vaihdetaan, on erittäin tärkeää, että samalla nestejärjestelmä puhdistetaan ja desinfioidaan käyttäen tehokkaita järjestelmän puhdistusaineita. Näin toimien vältetään turhien tukiannosteluaineiden ja biosidien lisäyksiltä käytön aikana. Tyhjennyksen ja puhdistuksen jälkeen nestejärjestelmä tankataan uudella leikkuunesteellä ja tarkistetaan heti oikea pitoisuus! Yleinen virhe on täyttää säiliö jälkitäyttöön säädetyllä annostelijalla, jolloin pitoisuus jää liian alhaiseksi ja syntyy heti ongelmia. Teknoman edustajalta saat tarkat puhdistusohjeet ja tarvittavat puhdistuskemikaalit.

Käytön aikana on tärkeää seurata leikkuunesteen pitoisuutta ja se tulisi mitata riittävän usein, mielellään joka päivä ja aina säiliön täytön yhteydessä. Myös pH:n säännöllinen mittaus on suositeltavaa, niin vältytään korroosio- ja mikrobiongelmilta.

Leikkuunesteellä on merkittävä vaikutus työn laatuun

Leikkuunesteen käyttöikä vaihtelee hyvinkin paljon riippuen järjestelmän koosta ja sen rakenteesta. Tehokas lastujen poisto, hyvä suodatus sekä vuotoöljyjen keräys pidentävät merkittävästi nesteen käyttöikää.

Konepajat valmistavat tuotteita tarkkojen toleranssien sisällä ja pitoisuuksiltaan vääräntyyppinen leikkuuneste vaikuttaa toleransseihin ja tuottaa virhekappaleita. Koneistettavaksi tulevan kappaleen jalostusarvo voi olla tuhansia euroja, jolloin työstön epäonnistuminen ja epäonnistuneen kappaleen syntyminen huonon leikkuunesteen vuoksi voi tulla kalliiksi.

Leikkuunesteen pitoisuuden lisäksi työstölaatuun vaikuttaa nesteen lämpötila ja nesteen puhtaus. Lastut, hiomajäte, vuotoöljyt ja muut nesteeseen liuenneet epäpuhtaudet haittaavat työstöä ja aiheuttavat laatuongelmia. Teknomalta saat ohjeet leikkuunestejärjestelmien kehittämiseen ja pystymme tarjoamaan tarvittavat laitteet ja välineet nesteiden mittaamiseen ja ylläpitoon aina suuriin keskusjärjestelmiin asti.

Kysy lisätietoja

Jukka Kuusela
Myyntijohtaja
+358 400 505 314
jukka.kuusela@teknoma.fi