TuotteetLaitteetSaostuslaitteet

Saostus­jauheet ja -laitteet

Saostuslaitteisto mahdollistaa tehokkaan jätevedenkäsittelyn ja auttaa täyttämään tiukat sääntelyvaatimukset. Samalla se edistää maalaamoiden vastuullista toimintaa ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia.

Saostuslaitteisto on keskeinen osa maalaamoiden jäteveden käsittelyjärjestelmiä. Sen tehtävänä on erottaa ja saostaa veteen liuenneet epäpuhtaudet ja kiintoaineet, mikä on välttämätöntä ennen kuin jätevesi johdetaan käsittelyprosessin seuraaviin vaiheisiin tai loppupäästöön. .

Saostusprosessi

Saostuslaitteistossa jätevesi altistetaan kemiallisille aineille, kuten saostuskemikaaleille, jotka reagoivat jätevedessä olevien epäpuhtauksien kanssa. Tämä johtaa kiintoaineiden muodostumiseen, jotka saostuvat nesteestä. Saostetut kiintoaineet voivat koostua erilaisista partikkeleista, lietteestä ja muista jäteveden epäpuhtauksista. Prosessin tarkoituksena on saada epäpuhtaudet sedimentoitumaan, jolloin ne voidaan helpommin erottaa jätevedestä.

Kemikaalit saostuslaitteistossa

Saostuslaitteistossa käytetään usein erilaisia kemikaaleja, kuten metalli- ja emäskemikaaleja, jotka reagoivat jäteveden kanssa. Nämä kemikaalit auttavat muodostamaan saostumat, jotka voivat sitten laskeutua jäteveden seasta. Saostusprosessin tehokkuus riippuu oikean kemikaalin valinnasta ja annostelusta, mikä vaatii huolellista suunnittelua ja seurantaa.

Laitekomponentit

Saostuslaitteistoon kuuluu usein erilaisia laitekomponentteja, kuten saostusaltaat tai saostussäiliöt, joissa kemialliset reaktiot tapahtuvat, ja saostetut kiintoaineet laskeutuvat pohjalle. Lisäksi laitteistoon voi kuulua mekaanisia laitteita, kuten saostimen rapsuttimia tai poistokuljettimia, jotka auttavat poistamaan saostetut aineet laitteistosta.

Saostuslaitteiston käytön edut

Saostuslaitteiston käyttö tarjoaa merkittäviä etuja maalaamoille:

  • Laitteisto auttaa noudattamaan tiukkoja ympäristömääräyksiä poistamalla jätevedestä haitallisia aineita ja parantamalla veden laatua.
  • Saostuslaitteisto vähentää jäteveden käsittelyprosessin vaatimaa energiamäärää, mikä voi johtaa kustannussäästöihin pitkällä aikavälillä.
  • Saostusprosessin avulla voidaan parantaa jäteveden käsittelyn tehokkuutta, mikä vähentää ympäristövaikutuksia.

Suojavahat ja -kalvot: Pinnansuojauksen osalta valikoimamme suojavahat ja -kalvot erottuvat joukosta. Nämä tuotteet tarjoavat lisäsuojaa maalaamoille, jotka kohtaavat usein haastavia olosuhteita sekä pintojen suojaaminen maalausprosessin aikana saattaa olla työlästä. Suojaratkaisumme auttavat ylläpitämään suojapintojen laatua ja kestävyyttä, helposti ja tehokkaasti.

Suodatinkankaat: Sitoutumisemme tehokkuuteen ulottuu maalaamoprosessien optimointiin. Suodatinkankaamme ovat avainasemassa epäpuhtauksista vapaan ympäristön ylläpitämisessä. Käyttämällä edistyneitä suodatusteknologioita, nämä kankaat auttavat eriyttämään jäteveden epäpuhtaudet ja esimerkiksi maalisakan, varmistaen korkealaatuisen lopputuloksen. Tämä johtaa tehokkaampaan ja kustannustehokkaampaan jätevedenkäsittely prosessiin, vähentäen materiaalihävikkiä ja parantaen tuotantoprosessia.

Kysy lisää Teknoman Hydromat-saostuslaitteista ja muista ratkaisuista.

Kysy lisätietoja

Esa Sariola Myynti- ja tuotepäällikkö +358 44 737 0409