Uudistunut Teknoma on eteenpäin katsova ja perinteikäs: ”Haluamme vaikuttaa myös alan kehitykseen”

Arto Hellman Teknoma

Viime vuosien aikana Teknoman toiminta on laajentunut ja toimintamalleja on uudistettu, yhtenäistetty ja johdonmukaistettu. Systemaattisen kehittämisen taustalla on halu olla myös jatkossa alan terävintä kärkeä ja vaikuttaa toimialan kehitykseen – myös ympäristöystävällisestä näkökulmasta.

– Yksi merkittävä Teknoman toimintaan vaikuttava muutos oli Optiwertin yritysosto muutama vuosi sitten. Yritysoston myötä Teknoma sai Quaker Houghtonin tuotteet eksklusiivisesti jakeluun Suomessa, kertoo Teknoman toimitusjohtaja Arto Hellman

Arto pitää systemaattista ja kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä tärkeänä.  

– Teknoman toimintaa on ohjattu viime vuosina kokonaisuudessaan voimakkaasti systemaattisempaan ja hallittavampaan suuntaan. Toiminnan johdonmukaisuus on kasvun edellytys, ja johdon yksi tehtävä on saada prosessit pyörimään siten, että työn tekeminen on arjessa sujuvaa. 

– Meillä on panostettu johtoryhmätyöskentelyyn ja vastuuta on jaettu enemmän johtoryhmän jäsenille myös päätöksenteossa. Lisäksi on otettu käyttöön järjestelmiä, jotka tukevat toiminnan systemaattisuutta. Myös markkinoinnin suunnitelmalliseen toteuttamiseen on panostettu. Tietotekniikkaan on otettu mukaan kumppani, ja sen avulla olemme saaneet tehostettua toimintaa. Lisäksi henkilöstön koulutukseen ja viihtyvyyteen panostetaan voimakkaasti, hän luettelee.  

Viihtyvyys onkin Teknomassa työtyytyväisyyskyselyjen perusteella oikein hyvällä tasolla. 

Uudistuminen konkretisoituu yrityksen ilmeessä

Myös Teknoman yritysilme on uudistettu. Uuden ilmeen takana on pitkällistä pohdintaa asiakkaista, toimialan kehityksestä sekä siitä millainen Teknoma on ollut, millainen se on nyt ja millainen yritys haluaa tulevaisuudessa olla. 

Ilmettä on myös yhtenäistetty, mikä antaa aiempaa vahvemman kuvan yhdessä tekemisestä ja toiminnan johdonmukaisuudesta. 

– Uudella ilmeellä haluamme viestiä siitä, että yritys on perinteikäs ja toiminut alalla pitkään, eli kovemmatkaan tuulet eivät Teknomaa kaada. Perinteikkyyden lisäksi Teknoma on dynaaminen ja eteenpäin katsova – edelläkävijä omalla alallaan. Haluamme viestiä siitä, että olemme alan asiantuntijoita ja huolehdimme omalta osaltamme siitä, että myös teollisuuden ala kehittyy, Arto kertoo.

Vihreiden arvojen Teknoma painottaa ympäristöystävällisyyttä – taloudellisuutta unohtamatta

Myös teollisuuden alalla puhutaan paljon kierrätyksestä, ympäristöystävällisyydestä ja menetelmistä tai tuotteista, jotka tukevat tätä. 

– Ympäristöystävällisyys on aivan äärettömän tärkeä näkökulma meille. Meidän täytyy pitää huolta ympäristöstä. Haluamme hyödyntää ja kehittää menetelmiä ja tuotteita, jotka tukevat ympäristöystävällisyyttä ja löytää ratkaisuja, jotka parantavat sekä ympäristöystävällisyyttä että taloudellisuutta. 

Puheet eivät jää vain sanahelinäksi. Kehitteillä on muun muassa tuotteita, joilla vähennetään pakkausmuovin käyttöä ja puhdistetaan teollisuuden jätevesiä. 

Ympäristöystävälliset arvot näkyvät Teknoman uudessa ilmeessä ja etenkin sen värimaailmassa. Väreistä on löydettävissä suomalaisten järvien puhdasta sinisyyttä, turkoosin meren kauniita sävyjä ja raikkaan vihreän eri sävyjä.

Digitaalisuus ja automatisointi kasvavina trendeinä

Trendeinä alalla näkyy myös digitaalisuuden kasvu ja toimintojen automatisointi. Esimerkiksi erilaiset monitorointilaitteet tulevat yleistymään. 

– Monitorointilaitteilla voidaan seurata muun muassa sitä, missä vaiheessa koneelle täytyy suorittaa jotain toimenpiteitä tai ennakoida konerikkoja. Kun koneiden kuntoa voidaan seurata automaattisesti, jää ihmisen suorittama seuranta ainakin osittain pois. 

Arto painottaa, että kehitykseen on tärkeää suhtautua positiivisesti. 

– Maailma kehittyy koko ajan. ”Näin on tehty aina, joten näin tehdään jatkossakin” on vaarallinen lause. Totuttuihin tapoihin ei pidä tuudittautua, joten terveen kriittinen suhtautuminen omiin toimintatapoihin on aina tervetullutta, Arto tiivistää. 

Lisätietoja: Arto Hellman, p. 0400 771 110 tai arto.hellman@teknoma.fi