Miksi pulttiliitoksen kireydellä on väliä?

rotabolt

Paperitehtaan prosessipumpussa esiintyi jatkuvasti ongelmia: pumpun kotelon kannen pulttiliitoksissa esiintyi vikoja keskimäärin 5–6 viikon välein. Tämä aiheutti paljon tarpeettomia keskeytyksiä tuotannossa ja johti huolto- ja materiaalikustannusten nousuun. Ongelman syy jäljitettiin. Ongelmien lähteeksi paljastui hyvin tavallinen tapa kiristää pulttiliitokset momenttiin.

Pulttiliitosvauriot voivat tulla kalliiksi teollisuudessa. Usein liitokset joutuvat kestämään kovia olosuhteita: niihin kohdistuu esimerkiksi jatkuvaa voimakasta tärinää. Ne voivat myös sijaita hankalissa paikoissa, kuten tuulivoimaloissa hyvin korkealla. Tällöin pulttiliitosten kiristäminen on haastavaa, aikaa vievää ja kallista – sekä jopa vaarallista työntekijälle.

Kun vaurioita liitoksissa tapahtuu, aiheuttavat ne tuotannon prosessiin turhia keskeytyksiä, jotka tulevat yritykselle todella kalliiksi ja pahimmillaan ne voivat aiheuttaa esimerkiksi myrkyllisten väliaineiden pääsyn ympäristöön. Usein toistuvat ja jatkuvat vikatilat aiheuttavat myös ylimääräisiä kuluja.

Huolehtimalla liitosten oikeasta kireydestä vähennetään turhia kustannuksia

Jopa 90 % pulttiliitosvaurioista johtuu pultin epätarkasta kireydestä.

– Tämä on itse asiassa tosi laaja aihe, josta voisi pitää vaikka monen päivän koulutuksen. Tähän liittyy tosi monta elementtiä, jotka asiaan vaikuttavat ja jotka pitäisi ottaa huomioon, kertoo Teknoman mekaanisen osaston aluemyyntipäällikkö Ville Karhu.

– Tiiviisti kerrottuna kuitenkin kiristys tehdään aina olosuhteista ja tilanteesta riippuen. Laippa pitää kiristää tasaisesti ja tässä esimerkiksi kiristysjärjestys on yksi tärkeä tekijä. Pitää myös tarkastaa, että liitos on sopivan kireä. Tässä saatetaan käyttää usein apuna jotain taulukkoa. Sekin vaikuttaa, että mitä välineitä kiristämiseen käytetään, ja onko mutterin ja pultin välissä käytetty jonkinlaista voiteluainetta, ja jos, niin mitä? Silloin kitka muuttuu, eikä momentti enää vastaakaan vetolujuutta. Liitosten pitää myös olla oikeassa kulmassa toisiinsa nähden. Myös esimerkiksi se vaikuttaa, että mihin applikaatioon kyseinen liitos asennetaan. Joskus esimerkiksi lämpölaajeneminen tai paineiskut pitää myös huomioida, hän luettelee.

Kun huolehditaan siitä, että liitokset ovat varmoja ja luotettavia, vältetään turhat ja kalliit keskeytykset tuotannossa ja vähennetään ylimääräisiä kustannuksia. Liitosten kiristämisessä voidaan käyttää kuitenkin usein esimerkiksi kiintoavainta, jolloin ei tiedetä, millä tiukkuudella liitos on kiristetty. Tai jos tiedetään, voi se usein jäädä merkkaamatta. Tyypillisesti myös jälkikiristys jää tekemättä, koska se voi olla esimerkiksi vaikeasti toteutettavissa.

– Yleensä ottaen kriittisissä kohteissa kiinnitetään tähän asiaan enemmän huomiota, mutta vähemmän kriittisissä ei niinkään, Ville kiteyttää.

– Mielestäni näiden merkitystä teollisuudessa vähän aliarvostetaan. Vanhat pultit saatetaan esimerkiksi käyttää uudelleen. Mutta jos pultti on jo valmiiksi venynyt, niin uudelleenkäytöstä voi tulla ongelmia, hän jatkaa.

RotaBoltilla pultin oikeasta kireydestä voidaan olla varmoja

RotaBoltin erikoispultit ovat erityistä teknologiaa hyödyntäviä kiinnitysvälineitä. Erikoispultilla saavutetaan haluttu kiristysvoima hyvin tarkasti.  RotaBolt tarjoaa myös mahdollisuuden seurata pultin kireyttä luotettavasti.

– RotaBoltissa on venyvä sauva, joka on kalibroitu +-5 % tarkkuuteen, joten vaihteluväli on pienempi. RotaBoltin avulla liitoksen kiristys pystytään tarkistamaan, ja se on paljon tarkempi, kun mitataan pultin venymää. Normipultissa ei ole sellaista. Siinä tarkistetaan vain kireys, Ville selventää.

RotaBoltin tuoteperheestä löytyy erikoispultteja kolmessa eri kategoriassa: tunnusteltavat, niin sanotut visuaaliset pultit sekä etäyhteydessä olevat, lähettävät pultit.

Touch, Vision ja Connect – erikoispultit haastaviin käyttökohteisiin

Alkuperäisen Touch-sarjan mallit ovat olleet käytössä jo yli 30 vuoden ajan ja ne ovat olleet kestosuosikki monella teollisuuden alalla. Tuotteita on käytetty pitkään erilaisissa haastavissa ympäristöissä: esimerkiksi öljy- ja kaasualalla, louhinnassa, kaivosteollisuudessa ja tuulivoimaloissa. RotaBolt Touchin avulla saavutetaan hyvin tarkasti jo asennettaessa oikea kireys ja yksinkertaisella tarkastusprosessilla voidaan varmistaa, että oikea kireys myös säilyy.

RotaBolt Vision-sarjassa tuotteeseen on lisätty visuaalinen indikaattori, joka havainnollistaa liitoksen löystymistä pidempien etäisyyksien päästä. Tuote on ideaalinen esimerkiksi kriittisiin applikaatioihin, joiden tarkastaminen lähietäisyydeltä on hankalaa ja aikaa vievää – tai jopa vaarallista.

– Teknologia menee koko ajan eteenpäin ja esimeriksi dronea voi hyödyntää näppärästi pultin kireyden tarkastamisessa. Visuaalisesta pultista näkee kyllä ihan selvästi apuvälineen avulla, jos se on liian löysällä, koska siinä pultin hattu napsahtaa eri asentoon, joka on helposti havaittavissa. Suunnittelussa pitää tietenkin aina huomioida myös huolto ja ylläpito, eli esimerkiksi se, että pulttien hatut ovat helposti nähtävillä, Ville täydentää.

Myös esimerkiksi nostureiden puomeista kuljettaja pystyy tarkistamaan pulttien kireyden helposti ohjaamosta käsin esimerkiksi kiikareiden avulla ja tarkastaa, että ne ovat halutussa kireydessä. Näin voidaan huolehtia vaivattomasti siitä, että rakenne on turvallinen.

Kaikissa RotaBoltin tuotteissa niin sanottu venymäsauva on sen ydin, mutta Connect-tuotteissa sauvan venymää mitataan elektronisesti. Pultin venymä välitetään Bluetoothin avulla suoraan puhelimeen tai tablettiin asennuksessa sekä lähetinvastaanottimeen lähetettäväksi eteenpäin GSM:llä tai ethernet-kaapelilla pilvipalveluun, tai jopa suoraan kunnossapitojärjestelmään. Järjestelmä voidaan myös määrittää lähettämään hälytys esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostitse, jos jännitys siirtyy asetettujen raja-arvojen ulkopuolelle.

– Tyypillisesti näitä on käytetty esimerkiksi kemianteollisuuden lämmönsiirtimissä, jossa tieto kriittisten pulttien kiinniolemisesta voidaan tuoda jopa linjaohjaukseen. Samoin asentajille voidaan kännykkään asentaa sovellus, joka kertoo, että pultit on oikein kiristetty. Näin vältetään vuotoja, Ville kertoo.

– Olisi tosi hyvä huomioida liitosten toimivuuden merkitys teollisuudessa. Esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudessa hukka voidaan minimoida sillä, että liitokset toimivat. Tällä on tietenkin taloudellisten etujen lisäksi iso merkitys ympäristölle ja työturvallisuudelle, Ville toteaa lopuksi.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Aluemyyntipäällikkö Ville Karhu, p. 040 154 5538 tai ville.karhu@teknoma.fi