EU on aikeissa kieltää per- ja polyfluoroalkyylia sisältävät tuotteet

https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

Viisi maata eli Saksa, Ruotsi, Norja, Hollanti ja Tanska ovat ehdottaneet 13.1.2023 EU:lle, että per- ja polyfluoroalkyyleja sisältävien vesiliukoisten aineiden myynti, käsittely, käyttö ja valmistus tulisi kieltää EU:ssa. Asiaa tutkimaan lähti EU:n kemikaalivirasto EChA, joka laajensi asian koskemaan myös muita kuin vesiliukoisia per- ja polyfluoroalkyyleja.

Mitä nämä tuotteet ovat? Hollannin mukaan listalla on yli 10 000 materiaalia. Tiivisteissä ja muutenkin koneiden ja laitteiden rakennuksessa meille kiinnostavampia ovat esim. PTFE-, FKM- ja FFKM-tuotteet.

EChA on tarkastanut esitysten laillisuuden, ja sen perusteella on 22.3.2023 alkanut lausuntojen keruuaika. Tämä kestää puoli vuotta ja sinä aikana voidaan esittää sosioekonomisia vaikutuksia koskevia lausuntoja. Lausunnot pitää jättää 25.9. mennessä ja lausuntoja käsitellään saapumisjärjestyksessä niin monta kun ehditään.

Direktiivin oletetaan olevan valmis ja voimassa noin vuosien 2026-27 aikana. Isolta osalta korvaavia materiaaleja tai tekniikoita ei ole olemassa, joten on todennäköistä, että ehdotukset eivät toteudu oletetussa laajuudessa tai siirtymäaikoja tullaan ottamaan käyttöön. 

Itävallasta on eräs yksityinen ihminen kirjoittanut jo: ”The proposed restriction does not differentiate between fluoropolymers (such as PVDF, ECTFE, FEP, PFA and PTFE as wells as Fluoroelastomers – FPM, FFKM, …) and other PFAS. Fluoropolymers have unique properties that distinguish them from other PFAS and they do not have the environmental and toxicological profiles associated with some PFAS that are of concern. I strongly believe that the restriction proposal should differentiate between the various types of PFAS based of their chemical composition, their toxicological profile and the production method (e.g. the production of fluoropolymers without flourinated production aids). Not all PFAS are the same and there is no scientific basis to regulate them all the same.”

Mikäli tämän tyyppinen jaottelu saadaan läpi, tulee teollisuuden kannalta lopputulema olemaan dramaattisesti erilainen ja tieteellisesti perustellumpi kuin nykyinen esitys.

Teknomalla mekaanisen osaston myyntitiimi auttaa teitä mielellään korvaavien tuotteiden ja tekniikoiden evaluoinnissa. Tiedotamme myös parhaamme mukaan asiakkaitamme asian etenemisestä ja oletetusta vaikutuksesta.