Likainen öljy aiheuttaa keskeytyksiä tuotantoon: ”Öljyn puhtaudesta on huolehdittava jatkuvasti”

öljy suodatus

Iso osa tuotannon keskeytyksistä johtuu likaisesta öljystä ja siitä aiheutuvista koneiden ja laitteiden rikkoutumisista.

Jopa 80 % mekaanisista vaurioista johtuu öljyn likaisuudesta. On siis selvää, että öljyn puhdistamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Öljynhuollon strategioita on kolmenlaisia: reaktiivinen, ennaltaehkäisevä ja proaktiivinen.

Kun kone korjataan sen hajoamisen jälkeen, on kyseessä reaktiivinen strategia. Tämä tulee tietenkin hyvin kalliiksi tuotannon viivästysten vuoksi. Siksi monet käyttävätkin ennaltaehkäisevää strategiaa. Tässä öljyjä ja koneen osia vaihdetaan jonkin määritellyn aikaikkunan mukaisesti, vaikka sille ei suoranaista tarvetta olisikaan.

Paras tapa on proaktiivinen strategia, jossa öljyn kuntoa seurataan säännöllisesti analysoimalla muun muassa partikkeleiden määrää, vesipitoisuutta sekä öljyn hapettuneisuutta. Sivuvirtasuodatuksen avulla voidaan öljystä poistaa em. laitteiden ja öljyn käyttöikää lyhentäviä tekijöitä – samaan aikaan, kun koneet ovat käynnissä.

– Tärkeintä on huolehtia öljyn puhtaudesta jatkuvasti käytön aikana, painottaa Teknoman suodatuksen osaston myyntijohtaja Eero Simola.

Teknoman suodatuksen osaston myyntijohtaja Eero Simola.

– Iso ongelma aiheutuu öljyssä olevista pienistä välysten kokoisista, siis 1-5 mikroonisista, partikkeleista, jotka aiheuttavat hiertämistä. Sen johdosta metallipinnat ja komponentit kuluvat. Näin öljyyn syntyy lisää partikkeleita, hän selventää.

Hapettumisen seurauksena öljyyn syntyy hartsia ja lietettä. Hartsi, joka on keltaisenruskeaa, lakkamaista ainetta, jumittaa venttiileitä ja pinttyy laakereiden pinnoille. Liete toimii katalyyttinä öljyn lisähapettumiselle ja värjää öljyn tummaksi, nostaa öljyn viskositeettia ja osaltaan tukkii laitteiden omia suodattimia. Öljyn hapettumisen seurauksena öljyyn syntyy myös happoja.

Öljyssä oleva vapaa vesi aiheuttaa kavitaatiota ja korroosio-ongelmia muun muassa laakereiden pinnoille. Bioöljyissä suuri vesipitoisuus toimii kasvualustana bakteereille, ja voi aiheuttaa jopa öljyn hajoamista.

– CJC-suodattimilla voidaan poistaa öljyistä tehokkaasti partikkeleita, vettä ja hapettumistuloksia yhdellä ja samalla laitteella, siinä missä yleensä tarvitaan erilliset laitteet, Eero painottaa.

– Lisäksi CJC® suodatinpatruunoiden liankeräyskapasiteetti on markkinoiden suurin, hän jatkaa.

Puhdas öljy mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit. Sitä kautta syntyvä jäteöljyn määrä vähenee, jolloin myös luonnon kuormitus vähenee.

Tutustu aiheeseen verkkosivuillamme

Lisätietoja antavat:

Myyntijohtaja Eero Simola, p. 0400 492 333 tai eero.simola@teknoma.fi
Myyntipäällikkö Kari Numminen, p. 040 543 4475 tai kari.numminen@teknoma.fi